ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಸಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು

ರಿಪೋರ್ಟರ್; ಎಂ. ಎನ್. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ

ಸ್ಲಗ್; ಸೈಟ್ಸ್

ಡೇಟ್; 15- 11- 2010

ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಂಕರ್: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ಬಿ.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಎಂವಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ “ಜಿ” ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಸಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಮಯ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಸೈಟುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರುಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಸೈಟುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಈಗ ಗೃಹ ನಿಮರ್ಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೆಪಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ, ಆ ಸೈಟನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಗರ್ಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ತೆರಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎವಿ ಫಾಲೋಸ್……………. ವಿಷುಯಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ…….(ನಿಮರ್ಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ತೋರಿಸಿ) ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್: ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಎಂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುತ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮರ್ಿಸುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯ ಭಂಗಲೆ. ಈ ಭಂಗಲೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ 50/80 ಅಳತೆಯ ಸೈಟು. ಆದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ನಿಮರ್ಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಡಿಎ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯತಾ ಟೆಕ್ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಭಂಗಲೆ ಇದ್ದರೂ ತನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಡಿಎಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರ್ಎಂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಗ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಆರ್ಎಂವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಯಿಂದ ಪುತ್ರನಿಗೆ 2009 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಟ್ನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆರ್ಎಂವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಲೇಔಟ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆರ್ಎಂವಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದ್ದ ಸವರ್ೆ ನಂ. 22/ 4 ರ 22 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸೈಟ್ಗಳ ಲೇಔಟ್ ನಿಮರ್ಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಧನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ – ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಟುಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 2010 ಮಾರ್ಚನಲ್ಲಿ ಅಜರ್ಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜರ್ಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಸೈಟ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಜರ್ಿಯೂ ತಿರಸ್ಕ್ರತವಾಗಿದೆ. ಆನಂತರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ತೀಮರ್ಾನಿಸಿ ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಟನ್ನು ಬಳಲಿಕೊಂಡು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎರಡೂ ಸೈಟನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಂಗಲೆ ನಿಮರ್ಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿವೇಶನ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದು ಮನೆ ನಿಮರ್ಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಜತೆಗೆ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಇದ್ದರೂ ಪಕ್ಕದ ಭಾರತಿಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಂಗಲೆ ನಿಮರ್ಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಈಗ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆನೋ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು ಆ ವರದಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

 –ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಸಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 • Pages

 • Flickr Photos

  The firsts lights

  Lago di Braies

  Survivor Mode

  Red and Gold

  More Photos
 • November 2010
  S M T W T F S
  « Oct   Dec »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Categories